Friju
Image default
Business / Transportation and Logistics

Raadpleeg EKH.nl om veiligheidsrisico’s op de werkvloer tot een minimum te beperken

Om veiligheidsrisico’s op de werkvloer tot een minimum te beperken kunt u de website EKH.nl raadplegen voor alle informatie. Een werkgever is verantwoordelijk voor wat er gebeurt op de werkvloer. Denk hierbij aan veiligheid, met de vraag ‘worden de richtlijnen nageleefd om de veiligheidsrisico’s te beperken?’ Het is daarom belangrijk dat de hijs- en hefgereedschappen en hijskranen op de juiste manier worden gebruikt. Aan de andere kant is het ook van belang om na te gaan in welke staat de gereedschappen zich bevinden. Dit heeft namelijk ook invloed op de veiligheidsrisico’s. Meer over D-sluitingen laten keuren door EKH.

Ongevallen voorkomen door regelmatig te keuren volgens EKH.nl

Volgens EKH.nl kunt u ongevallen voorkomen door regelmatig te keuren. Dit verkleint het risico zeer sterk. Zo’n keuring moet volgens de Arbowet worden gedaan door iemand die deskundig is en ervaring heeft met het keuren van hijs- en hefgereedschappen. Branchevereniging EKH.nl vindt dat bij een keuring niet alleen wordt gekeken naar de minimale veiligheidseisen van hijs- of hefgereedschappen, maar ook of een gereedschap in de komende tijd veilig gebruikt kan blijven worden. Daarom is een periodieke keuring door een deskundige van hijs- en hefgereedschappen en hijskranen een verplichting van de werkgever.

EKH.nl heeft samen met DNV-GL een certificatieschema opgesteld zodat er deskundig op de werkvloer gekeurd kan worden

EKH.nl heeft een samenwerking met DNV-GL en een certificatieschema opgesteld. Op deze manier kunnen hijs- en hefgereedschappen en hijskranen deskundig worden gekeurd. Het gaat hierbij om twee certificatieschema’s:

  • EKH-Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen

  • EKH-Keurmeester Hijskranen

Op deze manier is het mogelijk om deze deskundigheid in de vorm van gecertificeerd EKH-Keurmeesters aan de markt te bieden. Voor het EKH-certificaat gelden wel een aantal eisen voordat iemand in aanmerking komt. Zo moet een kandidaat aan de eisen voldoen rondom het opleidingsniveau. Een kandidaat moet minstens een opleiding MBO werktuigbouwkunde niveau 2 hebben afgerond en specifieke kennis hebben op het gebied van hijsgereedschappen of een gelijkwaardige opleiding. Daarnaast moet een kandidaat aantoonbare ervaring hebben van tenminste 2 jaar met het zelfstandig inspecteren, keuren of repareren van hijs- en hefgereedschappen. Tot slot moet de kandidaat het theoretische en praktische examen met een voldoende resultaat hebben afgerond.